DISCLAIMER FULL SERVICE HOSTING

Full Service Hosting (Company Registration Office nummer: 699222), voortaan Full Service Hosting genoemd , verleent u toegang tot https://fullservicehosting.online (“de Website”) en nodigt u uit om de daar aangeboden diensten af ​​te nemen.

Full Service Hosting behoudt zich het recht voor om delen van de inhoud zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

Full Service Hosting tracht de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.

Het materiaal dat op de Website wordt aangeboden, wordt aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Full Service Hosting . Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten en programmeerfouten. Full Service Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand .

Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Full Service Hosting nimmer verantwoordelijk worden gehouden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Full Service Hosting . Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Full Service Hosting , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit anders is bepaald.

 

 

Download Disclaimer Full Service Hosting Nederlands